دکتر حمیدرضا اصغری

درباره پزشک

متخصص بیماری های داخلی زمینه فعالیت : شیفت صبح ویزیت بیمار شیفت عصر معاینات شغلی رانندگان حمل و نقل جاده ای دسته بندی : بیماری های دستگاه گوارش، عمومی، بیماری های داخلی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 17:00 - 20:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 1-
یکشنبه 17:00 - 20:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 1-
دوشنبه 17:00 - 20:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 1-
سه شنبه 17:00 - 20:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 1-