دکتر مینا برادران

درباره پزشک

متخصص زنان و زایمان و نازایی ، رتبه برتر آزمون برد تخصصی ، جراح زنان و زایمان و نازایی ، کربوکسی تراپی ، پلاسماتراپی ، لیباپلاستی ، کلپورافی ، سزارین و زایمان طبیعی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00 - 14:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 11 و 12
شنبه 17:00 - 21:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 11 و 12
یکشنبه 17:00 - 21:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 11 و 12
دوشنبه 10:00 - 14:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 11 و 12
دوشنبه 17:00 - 21:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 11 و 12
سه شنبه 17:00 - 21:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 11 و 12
چهارشنبه 10:00 - 14:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 11 و 12
چهارشنبه 17:00 - 21:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 11 و 12