آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام

درباره آزمایشگاه

این واحد آماده ارائه خدمت و پذیرش (بیمه –آزاد) مراجعین سرپایی و بیماران بستری در کلیه ساعات شبانه روز می باشد. در این بخش آزمایش های روتین، تخصصی و فوق تخصصی با بهره گیری از مدرن ترین تکنولوژی های روز دنیا، در کنار مجرب ترین متخصصان پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی و کادر فنی با تجربه و با بخش های نمونه گیری ،خون شناسی، بیوشیمی، هورمون شناسی، تجزیه مایعات بدن و آنالیز ادرار، انگل شناسی، میکروب شناسی، پاتولوژی، بانک خون ، بیولوژی مولکولی و…. آماده پذیرش مراجعین محترم می باشد. انجام تست های روتین و تخصصی به صورت اورژانس جوابدهی به روز تست های فوق تخصصی بیولوژی مولکولی انجام تست های غربالگری بارداری،PAP SMEAR ، HPV GENOTYPING

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 09:30 - 14:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 1
شنبه 17:30 - 23:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 1
یکشنبه 09:30 - 14:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 1
یکشنبه 17:30 - 23:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 1
دوشنبه 09:30 - 14:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 1
دوشنبه 17:30 - 23:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 1
سه شنبه 09:30 - 14:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 1
سه شنبه 17:30 - 23:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 1
چهارشنبه 09:30 - 14:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 1
چهارشنبه 17:30 - 23:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 1