دکتر مبین احراری

درباره پزشک

پزشک عمومی ، اطفال ، پوست ، اعصاب ، تغذیه ، درمان چاقی و لاغری و تاخیر رشد اطفال ، ضمنا جهت رفاه حال سالمندان و بیماران عزیز ویزیت در منزل هم انجام میشود.

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00 - 13:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 3
شنبه 17:00 - 20:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 3
یکشنبه 10:00 - 13:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 3
یکشنبه 17:00 - 20:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 3
دوشنبه 10:00 - 13:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 3
دوشنبه 17:00 - 20:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 3
سه شنبه 10:00 - 13:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 3
سه شنبه 17:00 - 20:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 3
چهارشنبه 10:00 - 13:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 3
چهارشنبه 17:00 - 20:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 3