اشتراک پزشکان

نمایش دادن همه 5 نتیجه

 • حراج! اشتراک 1 ساله با دکتر

  اشتراک ۱ ساله با دکتر

  ۹۶۰,۰۰۰ تومان
  • ۱ سال اشتراک در سامانه دریافت نوبت پزشکی با دکتر
  • ثبت اطلاعات پزشکی شما
  • ثبت اطلاعات تماس ( آدرس مطب ، ساعات حضور پزشک و پذیرش بیمار)
  • ارسال گزارش های مالی بصورت مرتب
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • ۲۰% تخفیف
 • اشتراک 1 ماهه با دکتر

  اشتراک ۱ ماهه با دکتر

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • ۳۰ روز اشتراک در سامانه دریافت نوبت پزشکی با دکتر
  • ثبت اطلاعات پزشکی شما
  • ثبت اطلاعات تماس ( آدرس مطب ، ساعات حضور پزشک و پذیرش بیمار)
  • ارسال گزارش های مالی بصورت مرتب
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • حراج! اشتراک 2 ماهه با دکتر

  اشتراک ۲ ماهه با دکتر

  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  • ۶۰ روز اشتراک در سامانه دریافت نوبت پزشکی با دکتر
  • ثبت اطلاعات پزشکی شما
  • ثبت اطلاعات تماس ( آدرس مطب ، ساعات حضور پزشک و پذیرش بیمار)
  • ارسال گزارش های مالی بصورت مرتب
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • ۵% تخفیف
 • حراج! اشتراک 3 ماهه با دکتر

  اشتراک ۳ ماهه با دکتر

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  • ۹۰ روز اشتراک در سامانه دریافت نوبت پزشکی با دکتر
  • ثبت اطلاعات پزشکی شما
  • ثبت اطلاعات تماس ( آدرس مطب ، ساعات حضور پزشک و پذیرش بیمار)
  • ارسال گزارش های مالی بصورت مرتب
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • ۱۰% تخفیف
 • حراج! اشتراک 6 ماهه با دکتر

  اشتراک ۶ ماهه با دکتر

  ۵۱۰,۰۰۰ تومان
  • ۱۸۰ روز اشتراک در سامانه دریافت نوبت پزشکی با دکتر
  • ثبت اطلاعات پزشکی شما
  • ثبت اطلاعات تماس ( آدرس مطب ، ساعات حضور پزشک و پذیرش بیمار)
  • ارسال گزارش های مالی بصورت مرتب
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • ۱۵% تخفیف